Keuring

Bij een nieuwe installatie of bij een belangrijke uitbreiding of wijziging van de installatie is er een keuring van de elektrische installatie noodzakelijk. De uitgevoerde controle verloopt volgens de voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties). De firma Vergalec werkt dan ook vast samen met een erkend keuringsorganisme.

Alvorens de distributienetwerkbeheerder de effectieve installatie komt uitvoeren en de teller komt openzetten moet u als eigenaar in het bezit zijn van een positief keuringsverslag.

Het uitvoeren van de inspectie omhelst twee grote luiken:

  • Uitvoeren van de opgelegde metingen volgens het AREI (art 270): aardspreidingsweerstand, isolatiemeting en continuïteit van de installatie
  • Visuele controle volgens het AREI: rondgang in de woning om de installatie te toetsen aan het AREI voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, …

Voor het uitvoeren van de controle dienen volgende zaken aanwezig te zijn:

Ééndraadsschema: Dit schema geeft een overzicht van de verschillende automaten en zekeringen en wat ze juist bedienen met hun bijhorende kabelsectie en kaliber

Situatieplan: Dit is een grondplan van de woning met de aanduiding van alle lichtschakelaars, stopcontacten, toestellen en lichtpunten met hun bijhorende code zodat je dit makkelijk kan terugvinden op het ééndraadsschema.

 
 
 

Keuring activiteiten

Voor de keuring van uw installatie werken wij altijd samen met een erkend keuringsorganisme. Samen zorgen we dat u installatie perfect wettelijk in orde is.

Wij zorgen dat u installatie perfect in kaart word gebracht, eventuele gebreken worden aangepast, en stellen hiervoor de nodige schema's op.